สลาก ดิจิทัล ธกส เปิดรับฝาก สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

สลาก ดิจิทัล     สลากดิจิทัล ธ ก ส 2565      สลาก ธ ก ส เปิดขาย เมื่อไร ปี 2565      สลาก ธกส ล่าสุด      สลาก ธ. ก ส ออนไลน์    สลาก ธ ก ส เกษตรยั่งยืน 2565     ซื้อสลากธกส 2565     หวยธกส     สลากออมสิน     ซื้อสลาก ธ ก ส 2565      ตรวจสลาก ธ ก ส    ธกส ออนไลน์

 

 

สลาก ดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.” ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 5 ล้านบาท รางวัลพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง เป็นเงินรางวัล 2 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาทต่อเดือน ซื้อสลาก ธ ก ส 2565 โดยยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา เปิดรับฝาก ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป สลากดิจิทัล ธ ก ส 2565

 

สลาก ดิจิทัล

 

สลากดิจิทัล ธ ก ส 2565

สลาก ธกส ล่าสุด นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus เพื่อสนับสนุนการออมเงินและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย สูงสุด 5 ล้านบาท  สลาก ธ ก ส เปิดขาย เมื่อไร ปี 2565

 

สลาก ดิจิทัล

 

สลาก ธ ก ส เปิดขาย เมื่อไร ปี 2565

เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร มีอายุรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ รวจสลาก ธ ก ส ได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 5,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 180 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 600 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 1,200 รางวัล รางวัลละ 400 บาท รางวัลที่ 5 มี 6,000 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 60,000 รางวัล รางวัลละ 25 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 600,000 รางวัล รางวัลละ 10 บาท และรางวัลพิเศษปีละ 2 ครั้ง สลาก ธ. ก ส ออนไลน์

 

สลาก ดิจิทัล

 

สลาก ธกส ล่าสุด

ในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนธันวาคม 2566 ครั้งละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท รวมรางวัลสูงสุดทั้งสิ้น 668,042 รางวัล เป็นเงินรางวัลรวมสูงสุด 16,917,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยผู้ฝากต้องฝากสลากภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ ธกส ออนไลน์ และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย (ต้นเงินคงเหลือ 48 บาทต่อหน่วย) สลาก ธ ก ส เกษตรยั่งยืน 2565

 

สลาก ดิจิทัล

 

สลาก ธ. ก ส ออนไลน์

หวยธกส ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัลจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับบนแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ได้อีกด้วยทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานในการฝากสลากบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขสลาก รายการธุรกรรมและประวัติการถูกรางวัลได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ซื้อสลากธกส 2565

 

สลาก ดิจิทัล

สลาก ธ ก ส เกษตรยั่งยืน 2565

สลากออมสิน และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากดิจิทัลได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์  โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ  สลาก ดิจิทัล

 

ขอบคุณเครดิต      thaigov.go.th

 

แนะนำ